Z dniem 12 lutego 2019 r. przedłużamy termin naboru na kursy !!!

UWAGA!!! Z dniem 12 lutego 2019 r. przedłużamy termin naboru na kursy:   Operator wózków jezdniowych + magazynier + obsługa kasy fiskalnej ADR – kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas realizowane w ramach projektu „Kursy warte rynku pracy”

Projekt UE

Projekt „Kursy warte rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW W OSTROŁĘCE zaprasza mieszkańców/ki powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego, którzy/re z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje do udziału w projekcie „Kursy warte rynku pracy” realizowany w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych RPO WM, współfinansowanego przez Unię Europejską/Europejski Fundusz Społeczny.