Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców
Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców

Ostrołęckie Centrum Kształcenia oferuje bogaty pakiet kursów zarówno dla kierowców, jak i osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

Szkolenie wymaga badań? Nie ma problemu! Raz w tygodniu możesz spotkać u nas lekarzy specjalistów, którzy przeprowadzą komplet potrzebnych Ci badań. Jeżeli jesteś pracodawcą i chciałbyś kompleksowo przeszkolić i przebadać grupę pracowników – skontaktuj się z nami.

SZKOLENIA OKRESOWE
SZKOLENIA OKRESOWE

Co tydzień prowadzimy szkolenia okresowe!

PRAWO JAZDY
PRAWO JAZDY

A B C CE D

Kwalifikacja Wstępna
Kwalifikacja Wstępna

Kwalifikacja Wstępna  C   D

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona  C   D

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona  C   D

Wózki Jezdniowe
Wózki Jezdniowe
Operator maszyn budowlanych
Operator maszyn budowlanych

Przedsięwzięcie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM zrealizowane przez OCKK Paweł Smoliński

Przedsięwzięcie BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM zrealizowane przez OCKK Paweł Smoliński miało charakter ponadregionalny. Zrealizowano ambitne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i społeczne w atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy formie. Wydarzenie zostało zorganizowane w Ostrołęce, w bezpośrednim sąsiedztwie placu manewrowego do nauki jazdy. Podczas przedsięwzięcia zostały przeprowadzone pokazy realizowane przez policjantów oraz ratowników. Zostały również przedstawione bezpieczne zasady panujące w ruchu drogowym. Uczestnicy mogli skorzystać z placu manewrowego do nauki bezpiecznej jazdy i zachowania …

Do końca stycznia kursy w niższych cenach!

Zapisz się już dziś na kurs prawa jazdy kat. A, B, C, C+E lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Tylko do końca stycznia obowiązują stare ceny kursów: kurs kategorii A w cenie 1550 zł! kurs kategorii B w cenie 1650 zł! kurs kategorii C w cenie 2400 zł! kurs kategorii C+E w cenie 2400 zł! kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w cenie 2500 zł! Zapraszamy!

Projekt UE

Projekt „Kursy warte rynku pracy”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW W OSTROŁĘCE zaprasza mieszkańców/ki powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego, którzy/re z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje do udziału w projekcie „Kursy warte rynku pracy” realizowany w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych RPO WM, współfinansowanego przez Unię Europejską/Europejski Fundusz Społeczny.

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW W OSTROŁĘCE

zaprasza mieszkańców/ki powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego, którzy/re z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje do udziału w projekcie „Kursy warte rynku pracy”, w ramach którego odbędą się bezpłatne kompleksowe kursy w tym:

  • Operator wózków jezdniowych + magazynier + obsługa kasy fiskalnej (20 osób – do uczestnictwa w kursie zachęcamy kobiety).
  • ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (30 mężczyzn).

 

  • Zajęcia będą prowadzone w Ostrołęce w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców przy ul. Witosa 10.
  • Każdy z uczestników/czek będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe.
  • Po zakończeniu kursów odbędą się egzaminy a uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia.

Formularze zgłoszeniowe wraz z ankietą motywacyjną będą przyjmowane od 14 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r. w Biurze Projektu przy ul. Witosa 10 w Ostrołęce w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców oraz w oddziałach firmy w Przasnyszu przy ul. Makowskiej 79 oraz Myszyńcu przy ul. Poległych 3 w godz. 9.00-17.00.

Więcej informacji: tel. 533 325 357, e- mail: projekt@ockk.pl , w Biurze Projektu przy ul. Witosa 10 w Ostrołęce oraz w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udostępnionym na stronie www.ockk.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym i ankietą motywacyjną.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Ankieta motywacyjna