Żurawie HDS

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczną obsługę żurawi przenośnych i przewoźnych oraz przygotowanie do zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uprawniającego do uzyskania legitymacji UDT.

Kurs na operatora żurawi przeładunkowych obejmuje:

  • Część teoretyczną: 24 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 10. Do dyspozycji kursantów mamy bogato wyposażone sale wykładowe.
  • Część praktyczną: 12 godzin zegarowych. Kursant ćwiczy pod okiem doświadczonych i wyrozumiałych instruktorów.

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (24 godziny lekcyjne).
  • Część praktyczna szkolenia (12 godzin zegarowych).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin prze komisją Urzędu Dozoru Technicznego
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 10. Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 29 764 88 49.