Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona D

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008 i ukończyli 23 lata, powinni wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Obejmuje ono 140 godzin zajęć i kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie OCKK.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

Kurs kwalifikacyjny składa się z:
 1. w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych;
 2. w części specjalistycznej:
  • 33 godzin zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.
Pojazdy szkoleniowe:
 • AUTOSAN
 • VOLVO
 • MERCEDES SPRINTER
W cenie kursu zawiera się:
 • Część teoretyczna szkolenia (130 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (10 godzin) w tym 2 godziny na specjalnym torze lub symulatorze do jazdy w warunkach specjalnych.
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Egzamin państwowy przeprowadzany w siedzibie OCKK.
 • Nauka na ekskluzywnych pojazdach w bogatej opcji wyposażenia. Nasz pojazd ma odłączany system ESP oraz ABS, spełnia wszystkie warunki zgodnie z ustawą.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.
Wymagania:
 • Ukończone 23 lata
 • Aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 10. Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 29 764 88 49.