Projekt UE

Projekt „Kursy warte rynku pracy”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW W OSTROŁĘCE zaprasza mieszkańców/ki powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego, którzy/re z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje do udziału w projekcie „Kursy warte rynku pracy” realizowany w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych RPO WM, współfinansowanego przez Unię Europejską/Europejski Fundusz Społeczny.

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW W OSTROŁĘCE

zaprasza mieszkańców/ki powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego, którzy/re z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje do udziału w projekcie „Kursy warte rynku pracy”, w ramach którego odbędą się bezpłatne kompleksowe kursy w tym:

  • Operator wózków jezdniowych + magazynier + obsługa kasy fiskalnej (20 osób – do uczestnictwa w kursie zachęcamy kobiety).
  • ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (30 mężczyzn).

 

  • Zajęcia będą prowadzone w Ostrołęce w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców przy ul. Witosa 10.
  • Każdy z uczestników/czek będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe.
  • Po zakończeniu kursów odbędą się egzaminy a uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia.

Formularze zgłoszeniowe wraz z ankietą motywacyjną będą przyjmowane od 14 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r. w Biurze Projektu przy ul. Witosa 10 w Ostrołęce w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców oraz w oddziałach firmy w Przasnyszu przy ul. Makowskiej 79 oraz Myszyńcu przy ul. Poległych 3 w godz. 9.00-17.00.

Więcej informacji: tel. 533 325 357, e- mail: projekt@ockk.pl , w Biurze Projektu przy ul. Witosa 10 w Ostrołęce oraz w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udostępnionym na stronie www.ockk.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym i ankietą motywacyjną.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy
Ankieta motywacyjna