Prawo Jazdy: Kategoria B

Uprawnia do kierowania:

 1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
 4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii B oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Pojazdy Szkoleniowe:

 • Fiat Panda w bogatej opcji wyposażenia z klimatyzacją, ABS, dwoma trybami wspomagania kierownicy itp.
 • Fiat Punto

W cenie kursu zawiera się:

 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Możliwość rozwiązywania testów teoretycznych jak na egzaminach w WORD od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.
 • Nauka na ekskluzywnym pojeździe w bogatej opcji wyposażenia. Pojazdy OCKK są kupowane u producentów.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje:

 • Część teoretyczną: 30 godzin lekcyjnych wykładów. Zajęcia odbywają się w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 10 lub po zdanym przez kursanta egzaminie teoretycznym w WORD 4 godziny lekcyjne wykładów z zakresu Pierwszej Pomocy.
 • Część praktyczną: 30 godzin zegarowych. OCKK gwarantuje doświadczonych i wyrozumiałych instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym.

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

 • 18 lat (szkolenie można rozpocząć na 3 m-ce przed 18 rokiem życia, jednak do egzaminu państwowego w WORD można podejść mając już ukończone 18 lat). Aby przystąpić do szkolenia przed ukończeniem 18 lat wymagana jest zgoda od rodziców.
 • profil kandydata na kierowcę

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 10. Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 29 764 88 49.