Podesty Ruchome

Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczną obsługę podestów ruchomych przejezdnych oraz przygotowanie do zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uprawniającego do uzyskania legitymacji UDT.

Kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych obejmuje:

  • Część teoretyczną: 30 godzin lekcyjnych wykładów. Zajęcia odbywają się w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 10. Do dyspozycji kursantów mamy bogato wyposażone sale wykładowe.
  • Część praktyczną: 10 godzin zegarowych. Kursant ćwiczy pod okiem doświadczonych i wyrozumiałych instruktorów.

W cenie kursu zawiera się:

  • Część teoretyczna szkolenia (30 godziny lekcyjne).
  • Część praktyczna szkolenia (10 godzin zegarowych).
  • Materiały szkoleniowe, które kursant otrzymuje na własność.
  • Egzamin prze komisją Urzędu Dozoru Technicznego
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Wymagania wobec osoby, która chce się zapisać na ten kurs:

  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do odbycia kursu

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 10. Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 29 764 88 49.