Wózki Jezdniowe – II WJO

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych  z mechanicznym napędem podnoszenia, obejmuje też wózki należące do kategorii III WJO. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków specjalizowanych.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego. Dodatkowo przeprowadzane jest seminarium z bezpiecznej wymiany butli gazowych .

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych  z bezpieczną wymianą butli gazowych składa się z:

 1. części teoretycznej – 32 godzin
 2. części praktycznej – 15 godzin

W cenie kursu zawiera się:

 • Część teoretyczna szkolenia (32 godzin).
 • Część praktyczna szkolenia (15 godzin)
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
 • Szkolenie z zakresu wymiany butli gazowych.
 • Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego składający się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej.
 • Legitymacja UDT o uprawnieniach do kierowania wózkiem jezdniowym.
 • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności 

WAŻNE!

Zgodnie z Nowym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającym rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47) opublikowanym 9 stycznia 2018 r. osoby, które zrobiły kurs i otrzymały tylko zaświadczenie na druku MEN lub innym lub plastikową legitymację wydaną przez daną firmę szkoleniową nie będącą zieloną  legitymacją wydaną przez UDT muszą uzupełnić kwalifikacje i zdać egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Termin, w którym operator musi uzupełnić kwalifikacje UDT, uzależniony jest od terminu uzyskania zaświadczenia. Tak więc dla osób, które mają wystawione ukończenie szkolenia:

1.    do dnia 31. 12.  2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia  31. 12. 2023 r.

2.    do dnia  31. 12. 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do  dnia 31.12.  2026 r.

3.    od dnia  01. 01. 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia   31.12. 2027 r.

Zapisy na kurs dokonuje się osobiście w biurze Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców, 07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 10. Podczas zapisywania się należy wpłacić co najmniej 50% wartości kursu. Prosimy o dokonanie płatności gotówką lub przelewem. Więcej informacji dotyczącej tego szkolenia uzyskać można pod numerem telefonu 29 764 88 49.