Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców zaprasza na wydarzenie 15.07.2023 r.